• GIẢI BÓNG CHUYỀN TRUYỀN THỐNG CB-GV-NV VÀ HỘI THI VĂN NGHỆ GIAO LƯU MỪNG ĐẢNG MỪNG XUÂN NĂM 2016

  • NHIỀU HOẠT ĐỘNG CHÀO MỪNG NGÀY HỌC SINH SINH VIÊN VIỆT NAM

  • Bài đạt giải nhất cuộc thi: BÌNH LUẬN VỀ DANH NGÔN GIÁO DỤC

  • Sinh hoạt chuyên đề chăm sóc sức khỏe sinh sản vị thành niên, thanh niên

  • Cuộc thi "LAU STAR - Tài Năng Học Sinh, Sinh Viên, Trường Đại Học Kinh Tế Công Nghiệp Long An, Lần 3 "

  • Triển lãm du học, học bổng và nghề nghiệp tại Nhật Bản

  • Tổng kết công tác Đoàn- Hội, phong trào thanh niên trường học năm học 2014-2015 và triển khai kế hoạch phương hướng hoạt động năm học 2015-2016

  • Cuộc thi viết bài tìm hiểu, bình luận về danh ngôn