• Sinh viên DLA tham gia hội thi "Ánh sáng soi đường"

  • Bình chọn Hành trình bài ca sinh viên 2015 là thể hiện tình yêu với DLA

  • Tự hào tiến bước dưới cờ Đảng

  • Hành trình bài ca sinh viên 2015

  • Đường tới ngôi sao lần thứ 99 được tổ chức tại Trường DLA

  • Tuyên truyền và tham gia hội thi Olympic các môn khoa học Mác - Lênin và tư tưởng Hồ Chí Minh "Ánh sáng soi đường" năm 2015

  • Kế Hoạch Tăng Cường Hoạt Động Bắt Buộc Đội Mũ Bảo Hiểm

  • Tuổi Trẻ Long An Thi Đua Lập Thành Tích Chào Mừng Đại Hội Đảng Các Cấp