• Hoạt động ngoại khóa trường DLA: Tham quan di tích tại địa phương

  • An toàn giao thông là trên hết

  • Hoạt động ngoại khóa trường DLA: Lớp học kỹ năng tự vệ

  • Duyên tình nguyện

  • Mùa hè xanh 2015: Hơn cả một trải nghiệm

  • Mùa hè xanh năm 2015 những kỷ niệm không bao giờ quên

  • Đoàn Trường DLA cùng lãnh đạo tỉnh Đoàn thăm các chiến sỹ mùa hè xanh 2015

  • Tổ chức Chiến dịch thanh niên, học sinh, sinh viên tình nguyện hè lần 14 - năm 2015