• Quyết định khen thưởng các cá nhân được bình chọn danh hiệu "Sinh viên 5 tốt" DLA năm 2015

  • Thông báo về việc mở lớp cảm tình Đoàn 2014-2015

  • Sức nóng từ Hành trình bài ca sinh viên 2015

  • Tham gia bình chọn vòng 3 “Hành trình bài ca sinh viên 2015”

  • KẾ HOẠCH Tổ chức các hoạt động năm 2015

  • KẾ HOẠCH CUỘC THI “ĐẠI HỘI CHI ĐOÀN GIỎI” LẦN V KHÓA 8 . NĂM HỌC 2014 – 2015

  • Sinh viên DLA tham gia hội thi "Ánh sáng soi đường"

  • Bình chọn Hành trình bài ca sinh viên 2015 là thể hiện tình yêu với DLA