• Mùa hè xanh 2015: Hơn cả một trải nghiệm

  • Mùa hè xanh năm 2015 những kỷ niệm không bao giờ quên

  • Đoàn Trường DLA cùng lãnh đạo tỉnh Đoàn thăm các chiến sỹ mùa hè xanh 2015

  • Tổ chức Chiến dịch thanh niên, học sinh, sinh viên tình nguyện hè lần 14 - năm 2015

  • Đoàn Trường DLA tham gia lễ ra quân chiến dịch Mùa hè xanh năm 2015

  • Tổ chức cuộc thi đọc sách tìm hiểu "Long An quê hương tôi" lần thứ VI - 2015

  • DLA Tiếp sức mùa thi 2015 - Hãy tự tin chúng tôi đi cùng bạn

  • Kế hoạch hoạt động bảo vệ môi trường năm 2016