• Tổng kết công tác Đoàn- Hội, phong trào thanh niên trường học năm học 2014-2015 và triển khai kế hoạch phương hướng hoạt động năm học 2015-2016

  • Cuộc thi viết bài tìm hiểu, bình luận về danh ngôn

  • 10 Bí mật đề thành công và bình an theo WAYNE DYER

  • Gặp gỡ những gương mặt mới của Trường DLA

  • Cảm nhận Chiến dịch mùa hè xanh: “Đâu cần thanh niên có, đâu khó có thanh niên”

  • Hoạt động ngoại khóa trường DLA: Tham quan di tích tại địa phương

  • An toàn giao thông là trên hết

  • Hoạt động ngoại khóa trường DLA: Lớp học kỹ năng tự vệ