Quy tắc giao thông đường bộ

Quy tắc giao thông đường bộ

Quy tắc chung: người tham gia giao thông phải đi bên phải theo chiều đi của mình, đi đúng làn đường, phần đường quy định và phải chấp hành hệ thống báo hiệu đường bộ.

Hệ thống báo hiệu đường bộ

Hệ thống báo hiệu đường bộ gồm hiệu lệnh của người điều khiển giao thông; tín hiệu đèn giao thông, biển báo hiệu, vạch kẻ đường, cọc tiêu hoặc tường bảo vệ, rào chắn.

Tín hiệu đèn giao thông có ba màu, quy định như sau:

  1. Tín hiệu xanh là được đi.
  2. Tín hiệu đỏ là cấm đi.
  3. Tín hiệu vàng là phải dùng lại trước vạch dùng, trừ trường hợp đã đi quá vạch dừng thì được đi tiếp; trong trường hợp tín hiệu vàng nhấp nháy là được đi nhưng phải giảm tốc độ, chú ý quan sát, nhường đường cho người đi bộ qua đường.

Với những quy tắc chung về giao thông đường bộ đối với tín hiệu đèn giao thông nêu trên, thực tế người tham gia giao thông hiện nay đều chỉ tuân thủ tín hiệu đèn đỏ: cấm đi, phải dừng lại. Tín hiệu đèn xanh được đi. Nhưng khi có tín hiệu đèn vàng, đa phần người tham gia giao thông đều tăng tốc để không bị tín hiệu đèn đỏ cấm đi.

Để an toàn giao thông là hạnh phúc của mọi người và xã hội, chúng ta phải chấp hành tốt các tín hiệu giao thông: “KHÔNG TĂNG TỐC KHI CÓ TÍN HIỆU ĐÈN VÀNG”.

Các bạn đoàn viên, sinh viên tham gia giao thông có đồng ý với ý kiến chúng tôi nêu ra không? Xin mời các bạn tham gia bài viết cho chuyên mục An toàn giao thông; để chúng ta cùng nêu những điển hình tốt, những vấn đề còn tồn tại, nhằm hướng tới mục tiêu mọi người tham gia giao thông đều phải chấp hành nghiêm Luật Giao thông đường bộ, hưởng ứng năm An toàn giao thông năm 2012.